UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 11

Tekst
Børre Rødal
Foto
Rasmus Kongsøre
Annette Waage Braate har oversikt over alle norske
konsulenter, og bistår Jon Jacobsen i forvaltningen av
konsulentressursene. Hun samarbeider også tett med
Unit4 i Sverige.
Unit4
Tettere nordisk og
internasjonalt samarbeid
Nr 3 – 2015
ADVANTAGE
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook