UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 2

Ansvarlig utgiver
Unit4 AS
Redaktør
Børre Rødal
Redaksjon
Nina Borgersen, Terje Kaasa,
Anne Strandman, Trygve Lønn,
Stig Amundsen, Børre Rødal og
Design/layout
Trykk
Nordby Grafisk AS
Forsidefoto
Support-konsulenter i Unit4 AS.
(Foto: Rasmus Kongsøre)
Unit4 AS
Gjerdrumsvei 4, Postboks 4244
Nydalen, 0401 Oslo
Telefon 22 58 85 00
Unit4 AS tar forbehold om eventuelle
feil i tekstene. Tekster og symboler i
dette magasinet som inneholder
referanser til andre firmaer, merke-
og produktnavn er her utelukkende
brukt for identifikasjon og kan være
varemerker for sine respektive eiere.
06
12
i
08
2
ADVANTAGE
Nr 3 – 2015
ADVANTAGE
INNHOLD
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...20
Powered by FlippingBook