UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 20

Unit4 AS leverer forretningssystemer som utmerker seg ved at de enkelt
lar seg justere til stadig nye behov. I tillegg til ERP-systemet Unit4 Business
World – som omfatter løsninger innen økonomi, lønn og personal med
tilhørende konsulenttjenester og kundeservice - leverer selskapet også
Unit4 Current-produktene, virksomhetsstyringssystemet Unit4 Business
Analytics, konsolideringsløsningen Unit4 Consolidation & Cash og andre
Unit4-produkter til det norske markedet. Sammen med sine partnere
betjener Unit4 rundt 800 kunder i Norge. Unit4 AS er et datterselskap av
Unit4 NV som har sitt hovedkontor i Holland.
Unit4 AS
Gjerdrums vei 4
Postboks 4244 Nydalen, 0401 Oslo
T
22 58 85 00
F
22 95 21 50
E
Unit4
ønsker alle
EN GOD JUL
OG ET GODT
NYTT ÅR
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20
Powered by FlippingBook