UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 3

Unit4
Tettere nordisk og
internasjonalt samarbeid
Unit4 skal gjennom globale sentra gi sine
kunder tilgang til kompetanse og ressurser
24 timer i døgnet. Samtidig skal vi tilby
lokale ressurser med spesialkompetanse
på nasjonale produkter.
Endringer
og fremskritt
Vi nærmer oss allerede slutten på året 2015, og det er tid for en
kort oppsummering.
 Både kunder og ansatte vil være enige i at året har vært preget
av endringer. Men vi har også gjort fremskritt. Den globale
organiseringen av Unit4 er i all hovedsak gjennomført, og vi ser
tydeligere og tydeligere konturene av en organisasjon som kan
ta opp kampen med de store aktørene i det internasjonale
ERP-markedet. Lokalt i Norge har vi gjort flere grep som du kan
lese mer om på side 6-11. Men parallellt med organisasjons­
justeringene har vi også produsert resultater. Unit4 AS i Norge
ser i likhet med Unit4 Nordic ut til å oppnå bedre resultater enn
noen gang tidligere.
 I tillegg til å justere den norske organisasjonen til den globale,
har vi knyttet tettere bånd med eksterne samarbeidspartnere og
våre nordiske kollegaer. Vi tror det nordiske samarbeidet vil gi
viktige synergieffekter, som vil komme våre kunder til gode i form
av blant annet økt leveringskapasitet og bredere bransje­
kunnskap innenfor de markedssegmentene vi fokuserer på.
 Årets Brukerkonferanse samlet igjen hundrevis av brukere
fra ca 130 kundevirksomheter. Det er inspirerende å oppleve
deltakernes entusiasme og engasjement både under og
etter konferansen. Dette reflekteres både i evalueringen
av arrangementet og i antall nedlastninger fra våre web­
sider i etterkant. Over 70% av deltakerne evaluerte
Brukerkonferansen. Snittscore på helhetsinntrykket var
3,5 på en skala fra 1-4 og hele 89% synes Bruker­
foreningen gjør en viktig jobb for brukerne. Det under-
strekes blant annet gjennom den store interessen for
nettverksgruppene som Brukerforeningen har initiert.
Jeg vil gjerne gratulere Brukerforeningens styre med
resultatet - og takke for innsatsen de legger ned.
 Til slutt vil jeg ønske alle en riktig god jul og et godt
nytt år! Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet
med både kunder og samarbeidspartnere i 2016.
Med vennlig hilsen
Martin Flatsetø
Adm. dir. Unit4 AS
LEDER
Nr 3 – 2015
ADVANTAGE
3
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...20
Powered by FlippingBook