UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 5

Ledergruppen i Unit4 AS
I løpet av 2015 er det lagt ned et betydelig
arbeid både sentralt i Unit4 og lokalt i Unit4
AS. En viktig del av arbeidet har vært knyttet
til organisering. Hensikten er å tilby markedet
bedre produkter og tjenester gjennom våre
ulike avdelinger. De som skal lede dette
arbeidet er ledergruppen i Unit4 AS. Den
består av:
Martin Flatsetø
, administrerende direktør
Rolf Skregelid
, direktør for support
Jon Jacobsen
, direktør for konsulent
Terje Kaasa
, markedsdirektør
Hanne Nerdrum
, økonomidirektør
Finn Olav Følling
, partneransvarlig
Trygve Lønn
, direktør for presale
Nils Morten Minde
, HR Manager
Rune Hellmann
, salgssjef
Dan André Nylænder
, Product Manager
Norway
Jon Berntsen
, Unit4 Travel & Expenses
Informasjon
Ett av områdene vi vil ha fokus på i 2016 er
regelmessig og relevant informasjon til
kundene. Ved å utnytte flere informasjons­
kanaler ønsker vi å oppgradere kvaliteten på
informasjonen. I tillegg vil vi fortsette å jobbe
tett med Brukerforeningen som representerer
et viktig bindeledd mellom vår organisasjon
og kundene våre.
Lokal produktutvikling, support- og
konsulenttjenester
Både lokal produktutvikling og support- og
konsulenttjenester er nøkkelfunksjoner i en
virksomhet som Unit4 AS. Alle avdelingene vil
fra nå av få støtte fra globale Unit4-sentra. Les
mer om hvordan de lokale avdelingene vil
samarbeide med sentrale ressurser på de
neste sidene.
HR- og lønn
HR- og lønn er ett av de produktområdene vi
vil sette flere ressurser på i 2016. Vi har et
godt produkt og god kompetanse innen HR-
og lønn i dag, men mener vi kan øke kunde­
tilfredsheten og tilføre våre kunder enda mer
verdi ved å sette et tydeligere fokus på dette
området.
Bransjerelatert kunnskap og kompetanse
Unit4 AS har de aller fleste av sine kunder
innen kunnskapsbedrifter, prosjektorienterte
virksomheter og i offentlig sektor. Kunnskap
om bransjene vi retter oss mot blir bare
viktigere og viktigere. Det har vi allerede
begynt å ta på alvor.
Trender og Self-driving ERP
Produktutviklingen i Unit4 svarer godt på
trendene i markedet og har som ambisjon å
ligge i forkant av utviklingen innen ERP
(forretningssystemer). Det handler om å
utnytte tilgjengelig teknologi på en smart
måte både med tanke på mobile løsninger,
tilgjengelige og sikre skyløsninger og i selve
programvaren. Som et resultat av dette har
Unit4 lansert begrepet Self-driving ERP. Det
handler om automatisering av prosesser og
bruk av kunstig intelligens i programvaren.
Bruk av avanserte algoritmer gjør det mulig
for programvaren å utnytte historiske data til å
gjøre «vurderinger» og foreslå løsninger som
sparer brukeren for både tid og arbeid.
Utfordringen er hvor godt og hvor bruker­
vennlig vi som programvareutvikler klarer å
integrere mulighetene i programvaren vår og
hvor godt vi klarer å informere om nytte­
verdien. Men du vil helt sikkert høre mye mer
om Self-driving ERP og såkalt Machine
Learning i 2016.
Unit4
Tettere nordisk og
internasjonalt samarbeid
Hensikten med organiseringen er å tilby
markedet bedre produkter og tjenester
gjennom våre ulike avdelinger.
Nr 3 – 2015
ADVANTAGE
5
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...20
Powered by FlippingBook