UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 6

Tettere på markedet
Utvikling og lokalisering av norske programvareprodukter er en prosess
med mange faser. At flere administrative oppgaver, en del testarbeid og
mer tekniske og programmeringskrevende faser i prosessen er flyttet til
Unit4 utviklingssentra i Polen og Spania, bekymrer ikke Dan Andre
Nylænder nevneverdig. Tvert imot ser han positive muligheter med den
nye organiseringen. – Vi har et lite, men faglig tungt utviklingsmiljø i
Norge. Arbeidet som nå gjøres av Unit4 sine globale utviklingssentra gir
oss anledning til å omprioritere våre fokusområder.
– På sikt er målet at fag- og produktspesialister i Oslo skal bruke mindre tid
på repeterende testing og administrasjon, og mer tid på markedsskanning
og kundedialog for å sikre at Unit4 Business World til enhver tid tilfreds­
stiller lover og regler i det norske markedet og møter de høye
forventningene til brukervennlighet og moderne teknologi som morgen­
dagens brukere vil ha.
Formalisert samarbeid med Brukerforeningen
Et konkret eksempel på dette er at Dan André Nylænder selv deltar regel-
messig på styremøter i Brukerforeningen. Gjennom denne kontakten får
han direkte innspill og endringsønsker fra Brukerforeningens nettverks-
grupper, som formidles videre til Global Product Management. I tillegg har
utviklingsavdelingen i Unit4 AS tatt intiativet til å etablere lokale produkt­
råd hvor de i samarbeid med presale-teamet i Unit4 AS tar ansvaret for å
plukke opp og videreformidle nye lovkrav fra myndighetene - og
prioriterte innspill og endringsønsker fra kunder og partnere. Det skal
sikre god dialog med kunder innen alle prioriterte markedssegmenter.
Mer forutsigbart
Hensikten med å etablere Unit4 sine globale utviklingssentra i Wroclaw i
Polen og Granada i Spania er blant annet å sikre mer enhetlige løsninger
Tekst
Børre Rødal
Foto
Rasmus Kongsøre
UTVIKLING
AV NORSKE
PRODUKTER
– tettere samarbeid med kunder,
partnere og myndigheter
Det er den lokale utviklingsavdelingen i Unit4 AS som i siste instans har ansvaret for
kvaliteten på norske produkter. Product Manager Norway Dan André Nylænder i Unit4 AS
ser mange fordeler med den nye arbeidsfordelingen som innebærer at en vesentlig del av
utviklingsprosessen gjennomføres i Polen og Spania.
6
ADVANTAGE
Nr 3 – 2015
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...20
Powered by FlippingBook