UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 7

på tvers av landegrenser og dessuten sikre lansering av nye Milestones i
alle land samtidig. For kunder som har virksomhet i flere land er dette
svært viktig. De trenger rett og slett en leverandør som har en global
utviklingsstrategi.
– Jeg tror alle kunder er glad for mer forutsigbarhet med hensyn til nye
releaser, slik at oppgraderinger kan planlegges og effektiviseres, sier
Dan. – Planen er at vi skal levere èn ny Milestone pr år og forøvrig samle
leveranser av lokale produkter i kvartalsvise releaser for å skape
forutsigbarhet og for å kunne planlegge mer tid til kvalitetssikring.
I enkelte tilfeller vil lovkrav kreve endringer i vår programvare med
tidsfrister som ikke passer vår releasesyklus, i slike tilfeller vil vi
selvfølgelig levere programvare før lovkravene trer i kraft.
Planlagte releaser 2016
Planen for releaser i 2016 er allerede klar. Den ser pr i dag slik ut,
men kan bli endret:
01.04.2016 Lokale produkter, Release Q1 2016
29.04.2016 Unit4 Business World - Milestone 5 Update 3 (tentativ)
22.06.2016 Lokale produkter, Release Q2 2016
14.09.2016 Lokale produkter, Release Q3 2016
31.09.2016 Unit4 Business World - Milestone 6 (tentativ)
31.09.2016 Report Engine 9.3 (kun kompatibel med Milestone 6)
25.11.2016 Unit4 Business World - Milestone 5 Update 4
07.12.2016 Lokale produkter, Release Q4 2016
– I den overgangsfasen som vi fremdeles er i, oppstår det naturligvis en
del utfordringer, sier Dan André Nylænder, men jeg er overbevist om at
den nye organiseringen av programvareutviklingen i Unit4 vil gi våre
kunder et bedre produkt.
Unit4
Tettere nordisk og
internasjonalt samarbeid
Nr 3 – 2015
ADVANTAGE
7
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...20
Powered by FlippingBook