UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 8

SUPPORT
– 24 timer i døgnet,
7 dager i uken
Å levere god support og brukerstøtte er en av grunnpillarene i
Unit4 sin virksomhet. Det har vi gjort i Norge i mange år - og det skal vi
fortsette med. Nå får vi i tillegg støtte av et globalt supportsenter i
Wroclaw i Polen som forsiktig har begynt å løse supportforespørsler fra
norske kunder. Dette skjer i nært samarbeid med supportavdelingen i
Norge, som koordinerer forespørsler og kvalitetssikrer
tilbakemeldingene.
Tekst
Børre Rødal
Foto
Rasmus Kongsøre
8
ADVANTAGE
Nr 3 – 2015
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...20
Powered by FlippingBook