UNIT4 AS | Advantage Nr. 3 - 2015 - page 9

Supportavdelingen i Unit4 AS har hovedansvaret for support
av norske kunder
Som vi tidligere har informert om, vil support-avdelingen i Norge gradvis
bygges ned til 15 årsverk frem mot 01.07.2016. Parallellt med denne
prosessen bygges det opp en avdeling på 15 personer i Polen, som skal
bistå den norske support-avdelingen med oppfølging av norske kunder.
Det totale antallet support-konsulenter med spesialkompetanse på norske
løsninger og norske kunder, er altså uforandret.
Et bredere support-tilbud
Salesforce Service Cloud er Unit4 sitt globale helpdesksystem. Som en del
av denne løsningen vil det komme en ny webportal for innmelding av saker,
hvor målet er å styrke kundeservicen ytterligere og øke kundetilfredsheten.
Den nye kundeportalen blir introdusert i løpet av vinteren. Portalen skaper
virtuelle support-team for spesifikke teknologi- og produktområder og vil
tilby kundene globale støttetjenester. Service Cloud omfatter blant annet
en integrert kunnskapsbase som gjør det mulig å stille hele vår samlede
og akkumulerte kompetanse til kundenes disposisjon. Basert på den nye
support-modellen vil vi fortsette utviklingen av globalt konsistente og
effektive prosesser for supporthenvendelser med høy kvalitet.
 I en senere fase vil vi også se på muligheten for at kunder kan dele
kunnskap, erfaringer, problemer og løsninger med andre kunder over
hele verden.
Språk
En forutsetning for å kunne tilby alle kunder tilgang til en felles kunnskap-
database og et globalt forum, er ett felles språk. Det blir engelsk. Gjennom
disse nye supportkanalene vil du ha tilgang til supportinformasjon 24 timer
i døgnet året rundt.
 Supportavdelingen i Norge vil i en viss utstrekning være «språkfilter»
mellom norske kunder og konsulentene i det globale supportsenteret,
men det vektlegges også å ansette konsulenter som behersker norsk i
Polen.
Høy kompetanse i Norge
Vi har mange norske kunder med lang erfaring og dyp kunnskap om Unit4
programvare. Det har bidratt til at kunnskapen som over år er bygd opp i
den norske support-avdelingen også er meget solid. De 15 konsulentene
som etter 01.07.2016 er den norske support-avdelingen, utgjør derfor et
meget kompetent team som vil tilby norske kunder kvalitativt gode
tjenester og god service.
Supportavdelingen i Unit4 AS blir en del av en global
supportmodell som skal øke forutsetningene for fortsatt
å levere tjenester og service med høy kvalitet.
Salesforce
Service Cloud
Unit4-kunder
Sentralt
support-team
Lokalt
Support-team
Kunnskaps­
database
Globalt
forum
GLOBAL ORGANISASJON
FOR KUNDESUPPORT
Nr 3 – 2015
ADVANTAGE
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook